Simpless Digital

Interaktivita a multimedia

Multimédia obecně jsou výsostně uživatelsky příjemným způsobem komunikace a jako přidanou hodnotu navíc nabízejí množství dalších funkcí.

 

Vzhledem k obrovské škále možností je využití multimédií vhodné takřka pro každý projekt a jakékoli sdělení. Interaktivní multimediální ztvárnění obsahu je vstřícné vůči uživatelům a zároveň vysoce efektivní, neboť představuje přirozenou formu komunikace a spojuje v sobě více médií, tedy komunikačních kanálů najednou.

Výsledky:

  • Originální marketingový nástroj
  • Netradiční a efektivní komunikace
  • Podpora web 2.0 a uživatelsky vytvářeného obsahu
  • Vytváření komunity
  • Přirozené vizuální ztvárnění
  • Posílení povědomí o značce

 

Přínos pro vás:

  • Přitažlivá komunikace
  • Snadná zapamatovatelnost
  • Posílený dopad komunikovaného sdělení