Simpless Digital

Webdesign

Design webů

Design má vliv nejen na přehlednost, přívětivost, přístupnost, ale v neposlední řadě také na obchodní a marketingovou úspěšnost webu či portálu.

User experience

User experience, UX, uživatelský prožitek – často skloňované výrazy, které zahrnují širokou škálu pohledů na web od marketingu po technické zpracování. Ale v centru je vždy spokojený uživatel. Naším cílem je tvořit stránky uživatelsky přívětivé.  

Interaktivita a multimedia

Multimédia obecně jsou výsostně uživatelsky příjemným způsobem komunikace a jako přidanou hodnotu navíc nabízejí množství dalších funkcí.