Simpless Digital

Strategie pro sociální sítě

SMM (Social Media Marketing) se věnuje prostředí nejpopulárnějších sociálních sítí. V posledních letech tvoří nedílnou součást plánování marketingové komunikace všech, kdo nechtějí zůstat ve stínu konkurence. Sociální sítě jsou společnostmi využívány nejen jako kontaktní místo pro klienty, ale také jako užitečný marketingový nástroj. Vhodně se zde kombinují možnosti propagace, PR, direct marketingu a podpory prodeje.

SMM (Social Media Marketing) se věnuje prostředí nejpopulárnějších sociálních sítí. V posledních letech tvoří nedílnou součást plánování marketingové komunikace všech, kdo nechtějí zůstat ve stínu konkurence. Sociální sítě jsou společnostmi využívány nejen jako kontaktní místo pro klienty, ale také jako užitečný marketingový nástroj. Vhodně se zde kombinují možnosti propagace, PR, direct marketingu a podpory prodeje.

SMO neboli optimalizace pro sociální sítě se stává jednou z nejúčinnějších metod vytváření publicity. Využívá stávajících sociálních sítí a umožňuje oslovit statisíce až miliony jejich registrovaných uživatelů. Stává se tak jednou z nejúčinnějších metod vytváření publicity. Sociální sítě totiž nabízí neopominutelné výhody, jako je přesné cílení, relativně nízké náklady na nákup reklamního prostoru, ohromující množství potenciálních zákazníků, nadnárodní působnost, aktivní i dobrovolné přijímání reklamního sdělení recipientem a jeho virální šíření atd.

Nedílnou součástí SMO je virální marketing, komunity a uživatelsky vytvářený obsah.

 

Co nabízíme:

 • Propagace firmy na Facebooku (reklama na Facebooku, vytvoření a správa facebookové stránky, aplikace pro Facebook, Facebook Connect)
 • Propagace na Twitteru (firemní komunikace se zákazníky, reklama na Twitteru, tvorba aplikací pro Twitter)
 • Propagace na YouTube
 • Další sociální sítě (LinkedIn, MySpace aj.)
 • Celková strategie komunikace na sociálních sítích - příprava, mix, realizace

 

Výsledky:

 • Efektivní oslovení potenciálních zákazníků
 • Přesné cílení
 • Výrazná publicita
 • Získání zpětné vazby
 • Relativně nízké náklady
 • Odlišení od konkurence
 • Aktivní i dobrovolné přijímání reklamního sdělení
 • Efektivně vynaložené prostředky
 • Lepší umístění ve vyhledávačích