Simpless Digital

Kreativní koncepty

Kreativní znamená tvůrčí, tedy vždy také na míru konkrétnímu projektu a požadavkům zadavatele. Nemusí se přitom jednat o zbrusu nový nápad, ale třeba také o nové použití starých a všeobecně známých postupů, které náhle získávají mnohé zajímavé parametry.

 

Kreativní znamená tvůrčí, tedy vždy také na míru konkrétnímu projektu a požadavkům zadavatele. Nemusí se přitom jednat o zbrusu nový nápad, ale třeba také o nové použití starých a všeobecně známých postupů, které náhle získávají mnohé zajímavé parametry. Ačkoliv se kreativita takového návrhu objektivně nedá žádným způsobem změřit, tzv. kreativec přináší do projektu především pohled nezatížený balastem nepřeberného množství jiných realizací, který je zárukou, že řešení nebude uniformní a plytké, nepochází z „pásové výroby“, ale je unikátní a bylo vytvořeno po pečlivém zvážení všech faktorů.

Kreativita takového návrhu však v žádném případě nesmí nikdy převážit nad jeho účelností a záměrem, s nímž je daný projekt realizován. Pak by výsledek mohl být sice zdánlivě nadmíru kreativní, ovšem s nulovým efektem. A efektivita je nedílnou součástí každého řešení, a tedy by měla být maximou pro každého kreativce.

Ať už je kreativní řešení překvapivé, nečekané a inovativní, vnáší do projektu novou a neprobádanou technologii či neobvyklý marketingový nástroj, má to svůj specifický důvod: Za kreativním návrhem řešení totiž vždy stojí jasná představa, jak za dané situace co nejefektivněji dosáhnout stanovených cílů projektu.

 

Výsledky:

  • Vysoká míra efektivity
  • Odlišení od konkurence
  • Snadná zapamatovatelnost
  • Jedinečnost, vytvoření na míru
  • Konkrétní podklady pro realizaci s detailně promyšlenou funkcionalitou

 

Přínos pro vás:

  • Vyšší konverze a prodeje
  • Vyšší opakovaná návštěvnost
  • Více spokojených návštěvníků
  • Návštěvníci budou web snáze, lépe, a tedy i více používat
  • Návštěvníci se budou na web rádi vracet