Simpless Digital

Digitální strategie

Strategie kampaně stanovuje cíle a navrhuje nejlepší cestu k jejich dosažení. Každá kampaň má svůj jedinečný a neopakovatelný účel a cíl, který již sám o sobě ovlivňuje podobu a metody vlastní kampaně. Proto je nezbytné přesně stanovit požadavky a explicitně vyjádřit očekávání, jež by kampaň měla naplnit.

Strategie kampaně stanovuje cíle a navrhuje nejlepší cestu k jejich dosažení. Každá kampaň má svůj jedinečný a neopakovatelný účel a cíl, který již sám o sobě ovlivňuje podobu a metody vlastní kampaně. Proto je nezbytné přesně stanovit požadavky a explicitně vyjádřit očekávání, jež by kampaň měla naplnit.

Součástí strategie je také podrobné zmapování přímých i nepřímých konkurentů a jejich marketingových internetových aktivit. Stejně tak je třeba v rámci strategie definovat cílovou skupinu, kterou má kampaň oslovit, a provést celou řadu dalších průzkumů a rešerší.

Na základě těchto analýz pak mohou specialisté doporučit vhodné nástroje, techniky a postupy kampaně, díky nimž bude kampaň úspěšná, osloví potenciální i stávající zákazníky a co nejvíce využije aktuální potenciál trhu.

Ať už se jedná o marketing ve vyhledávačích (SEM), optimalizace pro vyhledávače (SEO) nebo sociální sítě (SMO), advergaming či virální marketing, podporu crossmediální kampaně nebo jakoukoliv jinou marketingovou aktivitu, na počátku každé úspěšné kampaně vždy stojí kvalitní a pečlivá analýza a dobře vystavěná strategie.

 

Výsledky:

  • Základ pro úspěšnou a účinnou kampaň
  • Minimalizace zbytečných nákladů
  • Explicitní stanovení cílů kampaně
  • Podrobná definice cílové skupiny a návrhy na její zasažení
  • Podrobné zmapování trhu a aktivit konkurence
  • Nezbytné údaje pro zpětnou kontrolu úspěšnosti realizované kampaně

 

​Přínos pro vás:

  • Komplexní podklady pro přípravu úspěšné kampaně
  • Efektivní vynaložení prostředků
  • Souhrnné podklady pro kontrolu plnění cílů realizované kampaně