Simpless Digital

Strategie

Strategie kampaně stanovuje cíle a navrhuje nejlepší cestu k jejich dosažení. Každá kampaň má svůj jedinečný a neopakovatelný účel a cíl.

Analýzy a konzultace

Jako digitální agentura s dlouholetými zkušenostmi vám nabízíme zpracování analýz a poradenství v různých oblastech internetového podnikání. Ať už je řešení překvapivé, nečekané a inovativní, vnáší do projektu novou a neprobádanou technologii či neobvyklý marketingový nástroj, má to svůj důvod: za kreativním návrhem řešení totiž vždy stojí jasná představa, jak za dané situace co nejefektivněji dosáhnout stanovených cílů.

Vnitrofiremní komunikace

Simpless Digital Agency vám nabízí řadu nástrojů pro zlepšení a zrychlení interní komunikace ve vaší společnosti.  

Digitální strategie

Strategie kampaně stanovuje cíle a navrhuje nejlepší cestu k jejich dosažení. Každá kampaň má svůj jedinečný a neopakovatelný účel a cíl, který již sám o sobě ovlivňuje podobu a metody vlastní kampaně. Proto je nezbytné přesně stanovit požadavky a explicitně vyjádřit očekávání, jež by kampaň měla naplnit.

Strategie pro sociální sítě

SMM (Social Media Marketing) se věnuje prostředí nejpopulárnějších sociálních sítí. V posledních letech tvoří nedílnou součást plánování marketingové komunikace všech, kdo nechtějí zůstat ve stínu konkurence. Sociální sítě jsou společnostmi využívány nejen jako kontaktní místo pro klienty, ale také jako užitečný marketingový nástroj. Vhodně se zde kombinují možnosti propagace, PR, direct marketingu a podpory prodeje.

Kreativní koncepty

Kreativní znamená tvůrčí, tedy vždy také na míru konkrétnímu projektu a požadavkům zadavatele. Nemusí se přitom jednat o zbrusu nový nápad, ale třeba také o nové použití starých a všeobecně známých postupů, které náhle získávají mnohé zajímavé parametry.