Simpless Digital Agency
11871251263_be072f2b0f_o (2)

Media mix

Naše společnost pro vás připraví komplexní komunikační kampaň s využitím různých typů médií. Součástí media mixu může být internetová reklama, tisková reklama, televizní reklama...