Simpless Digital

POP3 a IMAP - nastavení klienta (Outlook, Thunderbird, Apple)

POP3 i IMAP jsou ustálené internetové protokoly, pomocí kterých stahuje emailový klient poštu z e-mailového serveru. Každý však trochu jiným způsobem, ani jeden nezajišťuje synchronizaci kontaktů či kalendářů.

 

 

Jaký je rozdíl mezi POP3 a IMAP ?


POP3 (Post Office Protocol v.3)

Při použití POP3 emailový klient stáhne všechny zprávy ze serveru do zařízení, na kterém je klient nainstalován. Podle nastavení se zprávy ze serveru smažou ihned, nebo například po 14 dnech.

Použití tohoto protokolu má tu výhodu, že nevyžaduje velký prostor v emailové schránce, jelikož zprávy uchováváte ve svém počítači a nezůstávají na serveru. Svou poštu máte více pod kontrolou.

Nevýhodou může být omezení vyplývající z mazání zpráv ze serveru. Uživatel přihlášený z jiného zařízení uvidí pouze nepřečtené zprávy.

Problematická je také obnova ze zálohy emailového účtu, kdy se obnoví pouze ty zprávy, které v době zálohování schránka obsahovala.

TIP: Pokud si přejete emailovou schránku sdílet s více uživateli nebo k ní přistupovat z více zařízení, doporučujeme použít protokol IMAP.

 

IMAP (Internet Message Access Protocol)

Emailový klient manipuluje se zprávami přímo na serveru. Uživatelé téměř ihned vidí, zda byl již email někým přečten nebo odeslán. Samotné zprávy nadále zůstávají uloženy ve schránce na serveru. Pokud zprávu ze schránky smažete, nenaleznete ji v žádném zařízení přihlášeném ke schránce.

Velikou výhodou je dostupnost zpráv. Jelikož veškerá pošta zůstává na serveru, můžete k ní přistupovat odkudkoliv.

 

Jak přidat emailovou schránku do MS Outlook 2013

Nastavení emailového účtu v programu MS Outlook 2013 ke správě pošty přes POP3 nebo IMAP můžete provést dle níže uvedeného jednoduchého návodu.

 1. Pro přidání nového účtu použijte Ruční nastavení a možnost POP3 nebo IMAP.
 2. Vyplňte přihlašovací údaje ke schránce, odchozí i příchozí server je mail.simpless.cz - pro POP3 i IMAP.
 3. V Další nastavení použijte v záložce Server pro odchozí poštu stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.
 4. Naše servery vyžadují SSL/TLS zabezpečení, proto ještě v záložce Upřesnění nastavte šifrování. Pro POP3 vyplňte 995, pro IMAP 993.
 5. Server pro odchozí poštu (SMTP) využívá port 465, při použití šifrovaného připojení SSL/TLS nebo automatické.

 

Podrobný postup:

 1. Po spuštění programu zvolte vlevo nahoře možnost Soubor a klikněte na možnost Přidat účet.
 2. Vyberte Ruční nastavení nebo další typy serverů a poté POP nebo IMAP.
 3. Vyplňte Informace o uživateli, vyberte typ účtu - POP3 nebo IMAP, server příchozí i odchozí* pošty je mail.simpless.cz, Přihlašovací informace slouží pro přihlášení do již funkční emailové schránky.
  Pokračujte kliknutím na tlačítko Další nastavení... .
   
  UPOZORNĚNÍ: V případě, že zprávu nebude možné odeslat s naším odchozím serverem, zkontrolujte nastavení antivirového programu nebo omezení firewallu.
   
 4. V prostřední záložce Server pro odchozí poštu zaškrtněte možnost Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření a přejděte do poslední záložky Upřesnit.
 5. Podle typu účtu nastavte zabezpečení serverů. IMAP používá port 993 a POP3 port 995, skriptování pomocí SSL. Odchozí poštu chráníme přes port 465 se zabezpečením SSL/TLS / automatické.
 6. Nyní stačí veškeré nastavení potvrdit. Pomocí tlačítka Další > přidáte emailový účet do správy emailového klienta MS Outlook 2013.

Jak přidat emailovou schránku do Mozilla Thunderbird

Nastavení emailového účtu v programu Mozilla Thunderbird ke správě pošty přes POP3 nebo IMAP můžete provést dle níže uvedeného jednoduchého návodu.

 1. Pro přidání již založeného emailového účtu použijte přihlašovací údaje schránky.
 2. Odchozí i příchozí server je mail.simpless.cz - pro POP3 i IMAP.
 3. Naše servery vyžadují SSL/TLS zabezpečení, proto upřesněte porty a typ šifrování. Pro POP3 vyplňte 995, pro IMAP 993.
 4. Server pro odchozí poštu (SMTP) využívá port 465 při použití šifrovaného připojení SSL/TLS.
 5. Uživatelské jméno je celá emailová adresa.

 

Podrobný postup:

 1. Po spuštění programu zvolte v kategorii Účty mezi možnostmi Vytvořit nový účet: E-mail.
 2. Klikněte na Přeskočit průvodce a použít existující e-mail.
 3. Vyplňte přihlašovací údaje ke svému emailovému účtu a stiskněte tlačítko Pokračovat.
 4. Mozilla Thunderbird by měla automaticky rozeznat naše emailové servery. Stačí si tedy jen vybrat, zda si přejete používat POP3 nebo IMAP. Tlačítkem Hotovo přidáte schránku do emailového klienta. V případě, že nedojde k rozpoznání serverů automaticky, využijte možnost Ruční nastavení.
 5. V případě ručního nastavení vyberte protokol POP3, nebo IMAP.
  POP3 požaduje šifrovanou komunikaci přes port 995 se zabezpečením SSL/TLS, název serveru je mail.simpless.cz.
  IMAP vyžaduje port 993 se stejným zabezpečením - SSL/TLS, server mail.simpless.cz.
  Odchozí server* (SMTP) je stejný jako příchozí mail.simpless.cz s portem 465 a zabezpečením SSL/TLS.
  Uživatelské jméno je celá emailová adresa.
   
  UPOZORNĚNÍ: V případě, že zprávu nebude možné odeslat s našim odchozím serverem, zkontrolujte nastavení antivirového programu nebo omezení firewallu.

   


Jak přidat emailovou schránku do Apple Mac Mail

Nastavení emailového účtu v programu Apple Mac Mail ke správě pošty přes POP3 nebo IMAP můžete provést dle níže uvedeného jednoduchého návodu.

 1. Ve svém Apple zařízení naleznete možnost Přidat nový účet. Zde zvolíte poslední možnost Přidat jiný účet...
 2. Vyplníte své jméno, celou emailovou adresu a její heslo a kliknete na tlačítko Přihlásit.
 3. Přihlášení se napoprvé nezdaří, stačí však doplnit emailové servery pro příchozí a odchozí poštu - mail.simpless.cz.
 4. Nezapomeňte zvolit Typ účtu - POP3, nebo IMAP

 

Podrobný postup:

 1. Ve svém Apple zařízení Přidáte nový účet. Poté zvolíte poslední možnost Přidat jiný účet...
 2. Začněte přidáním emailového účtu.
 3. Vyplníte své jméno, celou emailovou adresu a její heslo. Poté dáte přihlásit.
 4. Přihlášení se napoprvé nezdaří, stačí však vyplnit emailové servery pro příchozí a odchozí poštu - mail.simpless.cz jak pro příchozí, tak i pro odchozí.
 5. Po vyplnění poštovních serverů se opět přihlašte, nyní vše proběhne v pořádku a nastavení se uloží do Apple zařízení.
  POP3 požaduje šifrovanou komunikaci přes port 995 se zabezpečením SSL/TLS, název serveru je mail.simpless.cz.
  IMAP vyžaduje port 993 se stejným zabezpečením - SSL/TLS, server mail.simpless.cz.
  Odchozí server* (SMTP) je stejný jako příchozí mail.simpless.cz s portem 465 a zabezpečením SSL/TLS.
  Uživatelské jméno je celá emailová adresa.
   

  UPOZORNĚNÍ: V případě, že zprávu nebude možné odeslat s našim odchozím serverem, zkontrolujte nastavení antivirového programu nebo omezení firewallu.